Dirks Shopping, hierna te noemen Tuindreef, respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. Als je bij ons een bestelling doet, vragen we je alleen de meest noodzakelijke gegevens voor het snel en soepel afwikkelen van de bestelling en de betaling (naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en betaalgegevens). De informatie die je aan ons verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en bewaard. Zowel voor de algemene gegevens als voor de betaalgegevens maken wij gebruik van een Secure Socket Layer (SSL), één van de modernste technieken van gegevensbeveiliging. We zullen je gegevens niet zonder je toestemming gebruiken voor andere doeleinden en ook nooit doorverkopen of op welke wijze dan ook openbaar maken. Gegevens stellen we alleen ter beschikking aan een andere partij voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de bestelling en de betaling. Klanten hebben recht op inzage en / of correctie van de opgegeven persoonsgegevens. Natuurlijk heb je ook recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Hieronder een uitgebreide uiteenzetting van de privacy policy van tuindreef.nl.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Tuindreef is onderdeel van Dirks Shopping
Website: https://www.tuindreef.nl
Inschrijfnummer KvK: 67282776
BTW-nummer: NL205126455B01

E-mail: info@tuindreef.nl
Adres: Nicolaihof 22, 8031 PC Zwolle (geen bezoekersadres)

E-mailadres

a. Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

Postadres

Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

Telefoonnummer

Wij gebruiken jouw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • a. de uitvoering van een met je gesloten overeenkomst;
  • b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Veiligheid opslag van gegevens

  1. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  4. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  5. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  6. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Toegang tot jouw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@tuindreef.nl. Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.